František Švec - Obchodno sprostredkovateľská firma